Thông tin đơn vị

Cập nhật lúc : 16:15 13/09/2017  

GV tổ MG bé
Tổ mẫu giáo bé

- Tổ mẫu giáo Bé gồm: 06 người

1

Nguyễn Thị Kim Quyên

GV lớp MG 3 tuổi

Tổ trưởng

2

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

GV lớp MG 3 tuổi

Tổ viên

3

Hà Thị Thảo Nguyên

GV lớp MG 3 tuổi

Tổ viên

4

Nguyễn Thị Lanh

GV lớp MG 3 tuổi

Tổ viên

5

Phạm Thị Kim Phụng

GV lớp MG 3 tuổi

Tổ viên

6

Nguyễn Thị Huệ

GV lớp MG 3 tuổi

Tổ viên

Tải file 1  

Số lượt xem : 1214