Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng Hiệu trưởng

 

Họ và tên:  Lê Thị Chanh
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  lechanh68@gmail.com
Điện thoại:  0935686680
Địa chỉ:  TDP6, Phường Hương An, thị xã Hương Trà

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 1006