Tổ mẫu giáo lớn

Cập nhật lúc : 08:56 03/05/2017  

Tổ MG lớn

- Tổ mẫu giáo lớn gồm: 06 người

STT

Họ và tên

Công việc đang làm

Công việc trong tổ

1

Nguyễn Thị Thúy Vinh

GV lớp MG 5 tuổi

Tổ trưởng

2

Lê Thị Xuyến

GV lớp MG 5 tuổi

Tổ viên

3

Lê Thị Ánh Tuyết

GV lớp MG 5 tuổi

Tổ viên

4

Lê Thị Hoài Phương

GV lớp MG 5 tuổi

Tổ viên

5

Lê Thị Thu Hằng

GV lớp MG 5 tuổi

Tổ viên

6

Nguyễn Thị Thanh Thắm

GV lớp MG 5 tuổi

Tổ viên

Số lượt xem : 479