Tổ nhà trẻ

Cập nhật lúc : 08:57 03/05/2017  

Tổ Nhà trẻ

-         Tổ nhà trẻ gồm: 09 người

STT

Họ và tên

Công việc đang làm

Công việc trong tổ

1

Nguyễn Thị Oanh

GV nhóm trẻ 18-24 tháng

Tổ trưởng

2

Phạm Thị Hoài An

GV nhóm trẻ 18-24 tháng

Tổ viên

3

Nguyễn Thị Thanh Nhung

GV nhóm trẻ 18-24 tháng

Tổ viên

4

Lê Thị Thanh

GV nhóm trẻ 24-36 tháng

Tổ viên

5

Phạm Thị Tuyết Sương

GV nhóm trẻ 24-36 tháng

Tổ viên

6

Hà Thị Thu Phương

GV nhóm trẻ 24-36 tháng

Tổ viên

7

Trịnh Thị Mỹ Thạnh

GV nhóm trẻ 24-36 tháng

Tổ viên

8

Lê Thị Thúy Vân

GV nhóm trẻ 24-36 tháng

Tổ viên

9

Trần Thị Hoài Nhi

GV nhóm trẻ 24-36 tháng

Tổ viên

 

 

Số lượt xem : 539