Tổ nuôi

Cập nhật lúc : 16:06 05/05/2017  

Các thành viên trong tổ nuôi

                                                      CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ NUÔI

STT

Họ và tên

Công việc đang làm

Công việc trong tổ

1

Nguyễn Thị Bé

NV cấp dưỡng

Tổ trưởng

2

Phạm Thị Bé Hương

NV cấp dưỡng

Tổ viên

3

Nguyễn Thị Vui

NV cấp dưỡng

Tổ viên

4

Trần Thị Xuân Lập

NV cấp dưỡng

Tổ viên

5

Hà Thị Hoàng Oanh

NV cấp dưỡng

Tổ viên

6

Phạm Thị Mùi

NV cấp dưỡng

Tổ viên

7

Nguyễn Thị Diệu Phương

NV cấp dưỡng

Tổ viên

Số lượt xem : 541