Tổ văn phòng

Cập nhật lúc : 08:33 03/05/2017  

Tổ Văn phòng Các thành viên trong tổ VP

                                                             CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ VĂN PHÒNG
         
STT HỌ VÀ TÊN CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO CHỨC VỤ TRONG TỔ GHI CHÚ
1 Châu Thị Huế Văn thư - Lưu trữ Tổ trưởng  
2 Trần Thị Xuân Thảo Kế toán Tổ viên  
3 Hoàng Thị Hải Trang Y tế Tổ viên  
4 Lê Văn Cư Bảo vệ Tổ viên  

Số lượt xem : 425