Năm 2019

Cập nhật lúc : 15:39 26/11/2019  

Tuần 47 năm 2019
Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(18/11/2019)

Làm việc tại cơ quan.

duyệt văn nghệ chào mừng ngày " Nhà giáo Việt Năm 20/11/2019 "

Thứ Ba
(19/11/2019)

Dự tọa đàm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Thị xã Hương Trà. ( HT+ CTCĐ )

Thứ Tư
(20/11/2019)

Dự tòa đàm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Tại Phường Hương An.

Thứ Năm
(21/11/2019)

Kiểm tra thực phẩm vào. ( HT+ YT )

Kiểm tra hồ sơ PCGD-XM. ( HT=VT )

Thứ Sáu
(22/11/2019)

Dự giờ lớp lớn I ( BGH )

Kiểm tra HSSS lớp. (BGH )

Thứ Bảy
(23/11/2019)

Tuyên truyền pháp luật giáo dục.phòng chống tham nhũng.( HĐSP )

Chủ Nhật
(24/11/2019)